O podjetju

Osnovne informacije in kontaktni podatki:

Polna firma: Livi, gradbeništvo, projektiranje in nadzor, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: Livi d.o.o.
Naslov: Celovška 172, 1000 Ljubljana
Davčna številka: SI77415680
Matična številka: 7018932000
Transakcijski račun: SKB Banka SI56 03160-1001300515
Šifra dejavnosti: 46.150 (Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine)
Telefon: 082 059 906
Telefax: 082 059 907
E-pošta: